Medlemsskab


For at blive medlem af Avlsforeningen Den Jydske Hest bedes du sende en mail til

Formand: Helle Dalsgaard via kontaktfeltet til højre, med anmodning om medlemskab af Avlsforeningen Den Jydske Hest. Du er også velkommmen til at stille andre spørgsmål.


Som medlem vil du kunne gøre brug af foreningens tilbud, og vil årligt modtage årets beretning.


Indbetaling af kontingent kan ske til konto 1551-3656147113 eller Mobilepay 310686 med angivelse af medlemmernes navne.Kontingentsatser er:

Aktivt medlemskab                   600,- kr. (1 stemmeseddel ved generalforsamling)

Familie medlemskab                800,- kr. (2 stemmesedler ved generalforsamling)

Ung i jydsk hesteavl (< 25 år)  300,- kr  (1 stemmeseddel ved generalforsamling)

Passiv/Bruger-medlemskab     400,- kr. (ingen stemmeret)Vi håber at se dig/jer til kommende arrangementer i Den Jydske Hest.


Hvad får jeg for mine medlemspenge?


Et aktivt medlemskab af Avlsforeningen Den Jydske Hest betyder at du kan stille din Jydske hest til kåring samt udstille på føl og plag-skuer og på landsdelsskuer landet over hvor hesten bliver bedømt af dommere udvalgt af avlsforeningen.


Du har stemmeret ved den årlige generalforsamling og er dermed med til at bestemme hvem der skal sidde i bestyrelsen/avlsledelsen og repræsentere dine holdninger.

 

Du er med til at bestemme hvem der skal være kåringsdommere for vores hingste og hopper, vores avlsmateriale.


Så med et aktivt medlemskab tager du aktivt del i bevarelsen af den Jydske hest og til dens fremtid.

Hvert år bliver der udgivet en års bog/beretning med billeder og beskrivelser af alle kårede hingste og hopper ligeledes fungerer årsbogen som stambog. Beskrivelser af alle føl og plage som har været udstillet landet over og hvor der har været udpeget dommer med til bedømmelsen. Hertil kommer medlemmernes egne artikler, lokalforeningernes aktiviteter samt diverse dyrskuebeskrivelser


•Et aktivt medlemskab er for dig som ønsker at udstille din Jydske hest. Du får stemmeret på hovedforeningens generalforsamling, og modtager en års bog/ beretning.


• Et familie medlemskab dækker for medlemmer på samme adresse, giver 2 stemmer ved generalforsamlingen, hvis begge møder op til generalforsamlingen og 2 årsberetninger, som udleveres på generalforsamlingen, ellers tilsendes der kun 1 beretning-

.

•Et brugermedlemsskab er for dig som ejer, og bruger en Jydsk hest, men ikke udstiller. Du støtter avlsarbejdet med den Jydske hest, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Som tak for din støtte får du hvert år en års bog/beretning.


•Et passivt medlemskab er beregnet for dig, som gerne vil støtte avlsarbejdet med den Jydske hest, men ikke selv ejer en Jydsk hest. Der er ingen stemmeret på den årlige generalforsamling. Som tak for din støtte får du hvert år en års bog/beretning.


Hvad bruges medlemspengene til?


Pengene går først og fremmest til kurser for alle medlemmerne. Til at afholde dommerkurser så vi hele tiden sikrer, at der kommer nye dommere til, som vil påtage sig at bedømme medlemmers avlsdyr. Også afholdelse af kåringer, hingste og hopper, kræver en del penge hvorfor vi de senere år har været nød til at indfører adgangsbetaling til årets hingstekåring i marts. Derudover kommer nogle administrations omkostninger til porto, papir og kuverter mm. Ydermere betales udgifter til registrering ved landskontoret, konsulentbistand og ikke mindst udgifter til årsberetningen.


Al bestyrelsesarbejde og dommerarbejde foregår på frivillig basis og man betaler selv udgifter til transport til og fra skuer og møder.


Tilmeld dig foreningen ved at udfylde nedenstående oplysninger:

 
 
 
 
 
 

Udfyldelse af formularen sendes til formand Helle Dalsgaard