Landsskuet


In Memoriam – Louise Holst´s MIndepræmie

Æresmedlem Louise Holst sov stille ind d. 26. februar 2024 i en alder af 99 år. Hun har været et kendt ansigt i Avlsf. Den Jydske Hest gennem mange årtier. Først som Carlsbergs kørselschef Mogens Holst´s hustru, som tog med ham rundt i hele landet og købte hingsteplage på 2,5 år op om efteråret, fik dem kastreret og tilkørt, og de heste som havde temperament til stenbroen indgik i Carlsbergs to- og firspand, dem som ikke fungerede blev solgt videre eller doneret til Zoologisk Have. En tid hvor et håndslag var et håndslag, når man talte om hestehandel. Louise og Mogens Holst sørgede også for at søge Carlsberg om penge til økonomisk støtte af avlsforeningens virke og trykningen af vores årlige beretning. En check på kr 10.000,- pr år gennem ca 20-30 år.


I begyndelsen af 80érne var hun aktiv deltager (økonomisk støtte) i indkøbet af en Suffolk hingst i England, som man forsøgte at lave et af Avlsforeningen Den Jydske Hest godkendt krydsningsforsøg med i Danmark, dog uden den store opbakning blandt avlerne.


I 90érne donerede hun kr 4000,- til Avlsf Den Jydske Hest til en støbeform til genoptrykning af vores sølv og guldmedaljer efter en længere debat på generalforsamlingen, hvorvidt vi havde penge til det eller ej.


Hun overrakte i mange år på vores årlige generalforsamling Louise Holst ærespræmie til bedste 2 årige hoppe af jydsk race på Ungskuet, en præmie hun donerede, da hun synes, at det var utilfredsstillende, at 2 års hopperne ikke skulle have en ærespræmie. Op i 90erne´holdt hun en pause, da Mogens jo var gået på pension.


I 2000 blev de begge udnævnt som Æresmedlem af Avlsf. Den Jydske Hest og straks genoptog Louise Holst hendes præmie til bedste 2 årige hoppe af jydsk race på Landsskuet. En præmie hun har skænket hvert år frem til 2023. Ligeledes har hun betalt aktivt medlemskontingent hvert år frem til hendes død, selv om et æresmedlemsskab betyder kontingentfritagelse.


Gennem de sidste 40 år har hun støttet op og deltaget i Avlsf Den Jydske Hest´s generalforsamlinger, hingste- og hoppekåringer samt Landsskuet. Louise kunne snakke med alle store som små, unge som dem der var blevet lidt ældre. Hun kærede sig om den jydske hest og i særdeleshed om folkene, der omgav den.


Vi har i bestyrelsen besluttet at vise hende den sidste ære ved at lave en Mindepræmie med erindringspræmie til Landsskuets bedste 2 årige hoppe af jydsk race. En præmie som hun jo har værnet om i de sidste 40 år.


Så i stedet for at sende blomster vil vi hellere mindes Louise Holst på denne måde.

Hvis I vil støtte op og give et bidrag til Louise Holst´s Mindepræmie kan I indbetale 50 kr på mobilpay til Den Jydske hest mærket ”Louise Holst” på


Mobilpay 310686 senest 1. april 2024


Bisættelsen finder sted tirsdag d. 12. marts 2024


Ære være Louise Holst